generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

„Ślady przeszłości w krajobrazie Regionu Wielkich Jezior Mazurskich” WYNIKI

Człowiek jest nierozerwalnie związany z tradycją, kulturą, historią i przyrodą. Utrwalanie tradycji, porządkowanie informacji o wydarzeniach z przeszłości to obowiązek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jednym ze śladów obecności minionych pokoleń są stare, często zapomniane cmentarze ukryte w mazurskim krajobrazie. Takie miejsca to źródło wiedzy nt. wydarzeń historycznych, obyczajowych oraz często bogactwo bioróżnorodności. Miłośnikom mazurskiej historii i przyrody zaproponowaliśmy udział w projekcie pt. „Dawne i zapomniane cmentarze w krajobrazie Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”. Celem projektu było rozbudzenie zainteresowania tradycją i kulturą „małej ojczyzny”, nauka rozpoznawania drzew, krzewów i roślin zielnych rosnących w obrębie cmentarzy, jak również spotkanych tam zwierząt oraz zachęcenie społeczeństwa do opieki nad zapomnianymi cmentarzami. Zadaniem uczestników projektu była lokalizacja dawnych, starych cmentarzy, wykonanie dokumentacji fotograficznej, poznanie ich walorów przyrodniczych i historycznych, a na koniec wykonanie opracowania, które stanowiło pracę konkursową. Konkurs trwał od początku maja do końca października 2014 r. W efekcie otrzymaliśmy dwie prace konkursowe sporządzone przez następujących uczniów, którzy zostali nagrodzeni za udział w konkursie oraz za wyjątkowe zaangażowanie w poszukiwaniu śladów przeszłości:

l.p.

placówka oświatowa

imię i nazwisko uczestnika

1.

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Paulina Słuchocka

Grzegorz Pajewski

Marcin Jaworowski

Szymon Olender

Daniel Rogucki

Aleksandra Rogucka

Tomasz Rogucki - opiekun

2.

Szkoła Podstawowa w Kotle Dużym

Zuzanna Kapelańska

Jakub Borkowski

Dawid Filipkowski

Katarzyna Filipkowska

Karolina Chrostowska

Iwona Parzych - opiekun

Poniżej przedstawiono próbkę pracy konkursowej wykonanej przez uczniów – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Starych Juchach. Gratulujemy zapału i zaangażowania. Zachęcamy do udziału w innych projektach edukacyjnych realizowanych przez MCEE w Giżycku.