www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Wyniki I etapu VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów Finał – 22 stycznia 2015 r.

Etap szkolny konkursu (test) odbył się 18 listopada 2014 r. Wzięło w nim udział 211 uczniów z 16 gimnazjów. 3-osobowe drużyny wyłonione po teście wiedzy z tematu „Flora Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – rośliny chronione” w terminie od 19 listopada do
31 grudnia wykonywały pracę zespołową nt. „Pomniki przyrody. Jeszcze nimi nie są, ale może w przyszłości… - nasze propozycje do pomników przyrody”. Brak wykonanej
w terminie pracy wykluczał zespół z dalszej rywalizacji.

5 stycznia 2015 r. komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu oceniła wszystkie prace drużynowe. Za wykonanie pracy można było uzyskać maksymalnie 49 pkt.
O ilości przyznanych punktów decydowała kompletność pracy zgodnie z wytycznymi, co do jej wykonania oraz wkład własny i zaangażowanie uczniów w sporządzenie pracy.

Zgodnie z regulaminem konkursu do finału kwalifikuje się 12 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie sumy punktów z testu (3 uczniów) i punktów za pracę drużynową. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać po I etapie to 139.

A oto lista szkół, które zakwalifikowały się do finału:

 1. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 2. Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku
 3. Gimnazjum im. Orła Białego w Korszach
 4. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Sątocznie
 5. Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie
 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
 7. Gimnazjum Nr 1 w Srokowie
 8. 8.Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich, Gimnazjum w Gawlikach Wielkich
 9. Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieckach
 10. Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym
 11. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku
 12. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum nr 3 w Giżycku

Poniżej zamieszczono szczegółowe wyniki I etapu konkursu.

(plik do pobrania)

Finał VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów odbędzie się
w dniu 22 stycznia br. (tj. w czwartek) w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku (ul. Sikorskiego 3).Rozpoczęcie o godz. 1000, zakończenie przewidziano ok. 1400.

Zgodnie z regulaminem konkursu finał będzie złożony z dwóch części: pisemnej i ustnej.
W części ustnej przewidziano rozpoznawanie drzew i krzewów na podstawie ulistnienia.

Gratulujemy uczniom kwalifikacji do finału. Pozostali uczestnicy, którzy wykonali zadania I etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy, które zostaną przesłane pocztą na adres szkoły.