cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Informacja o wyborze oferty do pełnienia funkcji asystenta projektu

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko asystenta koordynatora projektu pn.:„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” wybrano  ofertę Pani Marzeny Burzych.

Informacja o wyborze oferty