#jkdhdyvjv no prescription, accutane generic online uk, clomid without prescription, generic #rsJsere without prescription, nexium buy non prescription, cost of trazodone online, seroquel buy non prescription

Informacja o wyborze oferty do pełnienia funkcji koordynatora projektu

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko  koordynatora projektu pn.:„Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” wybrano  ofertę Pani Agnieszki Kombel.

Informacja o wyborze oferty