Uczniowie z Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku zwyciężyli z finale VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów

22 stycznia 2015 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku odbył się finał VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów.

Przypominamy, że był to konkurs dwuetapowy. Etap szkolny konkursu (test) odbył się 18 listopada 2014 r. Wzięło w nim udział 211 uczniów z 16 gimnazjów. 3-osobowe drużyny wyłonione po teście wiedzy z tematu „Flora Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – rośliny chronione” w terminie od 19 listopada do 31 grudnia 2014 r. wykonywały pracę zespołową nt. „Pomniki przyrody. Jeszcze nimi nie są, ale może w przyszłości… - nasze propozycje do pomników przyrody”.

5 stycznia 2015 r. komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu oceniła wszystkie prace drużynowe. Za wykonanie pracy można było uzyskać maksymalnie 49 pkt. O ilości przyznanych punktów decydowała kompletność pracy zgodnie z wytycznymi, co do jej wykonania oraz wkład własny i zaangażowanie uczniów w sporządzenie pracy.Zgodnie z regulaminem konkursu do finału kwalifikuje się 12 najlepszych drużyn wyłonionych na podstawie sumy punktów z testu (3 uczniów) i punktów za pracę drużynową. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać po I etapie to 139.

A oto lista szkół, które startowały w finale:

 1. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 2. Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku
 3. Gimnazjum im. Orła Białego w Korszach
 4. Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Sątocznie
 5. Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie
 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
 7. Gimnazjum Nr 1 w Srokowie
 8. Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich, Gimnazjum w Gawlikach Wielkich
 9. Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieckach
 10. Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym
 11. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku
 12. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum nr 3 w Giżycku

Nad prawidłowym przebiegiem finału konkursu czuwało jury w składzie:

- Marek Bogdaszewski – Kierownik Stacji Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Kosewie Górnym, Przewodniczący Jury

 

- Agnieszka Wojciukiewicz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

- Grzegorz Siemieniuk -Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

- Agata Kowalska – Skórka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie

 

- Edyta Gajewska - Urząd Gminy w Giżycku  

                                                  

- Marzena Potomska - Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku

 

- Alicja Kruszelnicka – Mazurski Park Krajobrazowy

 

- Waldemar Stanisław Stelmasiewicz – starszy specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej Nadleśnictwa Giżycko

 

- Wioletta Rawa-Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Finał Konkursu składał się z dwóch części. Pierwszą było rozwiązanie testu złożonego z 20 pytań otwartych i zamkniętych, test rozwiązywała wspólnie cała drużyna. W części drugiej ustnej, reprezentant zespołu musiał udzielić odpowiedzi na dwa wylosowane pytania problemowe. Trzecim zadaniem w części ustnej było rozpoznanie drzew i krzewów po gałązkach.

Po podsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez drużyny w finale jury wyłoniło zwycięzców. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki finału.

Zwycięską drużyną VII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów był zespół z

I Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, w składzie:

Piotr Fil

Magdalena Korecka

Karolina Sobolewska

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Srokowie w składzie:

Maciej Kaszucki

Klaudia Kłosiewicz

Dawid Ręmbisz

III miejsce zespół z Gimnazjum w Zespole Szkół w Pieckach w składzie:

Jędrzej Ryś

Jakub Woźniak

Karolina Laska

 

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Literaturą fachową uhonorowano również szkoły, które zajęły I, II i III miejsce, a Pani Maria Zawadka – Jedut opiekunka zwycięskiego zespołu z Gimnazjum Nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku otrzymała list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.

Listy gratulacyjne otrzymali również wszyscy nauczyciele szkół biorących udział w finale za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do zawodów.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszany do zmagań konkursowych w kolejnej edycji zawodów.

Szczegółowe wyniki finału (plik do pobrania)

 

  Zdjęcia w galerii