OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DOKARMIANIA ZWIERZYNY LEŚNEJ

W środę 11 lutego 2015 r. przypada Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do aktywnej pomocy zwierzętom i ptakom zamieszkującym nasze lasy i najbliższe otoczenie.

Przechadzając się lasem często można zauważyć paśniki, czyli specjalne jadłodajnie dla zwierzyny leśnej. Przy domostwach w karmnikach ptaki z uciechą podskubują słoninę lub wyjadają ziarno łuskanego słonecznika, czy prosa. Widok ten nieodzownie łączy się z zimą, porą roku, która wystawia na próbę nas i zwierzęta. Dlatego obchodząc Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej szczególnie zwróćmy uwagę na naszych braci mniejszych.

Dobry nawyk dokarmiania zwierząt, zbierania dla nich pokarmu i uwrażliwiania otoczenia na pomoc niech stanie się naszym codziennym drogowskazem. Z radością obserwujemy od lat, że coraz więcej szkół i przedszkoli współpracuje z kołami myśliwskimi, zbierając jesienią, np. kasztany, żołędzie, ale także warzywa, takie jak: marchew, ziemniaki. Dzisiaj, choć za oknem mróz pomyślmy o współpracy w obecnym roku i połączmy edukację z czynieniem dobra.

A do czasu zanim puszczą mrozy i ziemia zacznie oddychać pełną piersią, dokarmiajmy zwierzęta i ptaki.

Kilka rad dla dokarmiających:

Jeśli chcesz pomóc zwierzętom skontaktuj się z najbliższym nadleśnictwem lub kołem łowieckim i zapytaj, co możesz zrobić, aby pomóc zwierzętom przetrwać trudny dla nich czas.

Bądź konsekwentny, jeśli już zaczniesz karmić ptaki np. w karmniku, rób to regularnie i do wiosny.

Pamiętaj o zdrowym pokarmie. W żadnym wypadku nie karm ptaków chlebem.

To czym karmimy zwierzęta i ptaki, powinno być zbliżone do ich pokarmu naturalnego.

Słonina ma być surowa, nie solona i bez przypraw.

Zbieraj jesienią jarzębinę, żołędzie i kasztany.

Do picia przygotuj czystą, świeżą i niezamarzniętą wodę.

Idąc na spacer zabierz w kieszeń kilka orzechów dla wiewiórek.

Współpracuj w szkole z nauczycielami, leśniczymi i kołami łowieckimi, ponieważ wykładając zwierzętom nieodpowiednią i złej jakości karmę np. spleśniały chleba można przynieść więcej szkody niż pożytku

Oczywiście każdy z nas może dopisać jeszcze kilka swoich rad. Ważne w tym wszystkim jest to, by być konsekwentnym, czerpać radość z pomocy zwierzętom i współpracować ze sobą na ich rzecz.

Mimo że klimat naszego kraju ogólnie nie jest groźny dla życia zwierząt, to szacuję się że średnio w czasie zimy mamy 20-30 dni nazywanych dniami głodowymi. Oznacza to, że w tych dniach zwierzęta leśne nie mają możliwości dostania się do pożywienia, lub mają dostęp do zbyt małej ilości, poniżej połowy ich dziennego zapotrzebowania.