buy #kngwnvpnxj online, cost of generic cheap fluconazole online uk, anafranil online uk, buy atenolol purchase, buy tamoxifen purchase, buy #eaywllchz online

„Jestem eko – konsumentem. Ekologicznie w domu, w szkole i na zakupach.” - XII Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych Regionu WJM.

„Jestem eko – konsumentem. Ekologicznie w domu, w szkole i na zakupach.”

Tradycyjnie wraz z wiosną, Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku pragnie ogłosić czas przygotowań do kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz dwunasty!

Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno (pow. szczycieński) i gm. Rozogi. Regulamin jest dostępny poniżej.

Przypominamy, że obowiązuje zgłoszenie udziału w Olimpiadzie.

Najpóźniej do 31 marca 2015 r. wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać zgłoszenia w biurze organizatora, czyli Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku (mailem, faxem, telefonicznie lub pocztą).

I Etap tj. eliminacje szkolne konkursu zaplanowano na dzień 10 kwietnia br. (tj. piątek),
na godz. 10.00. 

Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady brzmi: „Jestem eko – konsumentem. Ekologicznie w domu, w szkole i na zakupach.”

Tematyka konkursu dotyczy ekologicznych postaw i zachowań w codziennym życiu, prowadzących przede wszystkim do oszczędzania zasobów naturalnych oraz zmniejszenia ilości powstających odpadów i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Poniżej znajduje się proponowana literatura. 

Uwaga! Uczestnicy Olimpiady nie mają obowiązku zapoznania się z każdą pozycją literatury z podanej listy. Jest to propozycja dla uczniów i ich nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

Literatura: 

1. Podręczniki szkolne:

  • „Przyrodo witaj! 4” E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson, wyd. WSiP, Warszawa 2012 (str. 224-250)
  • „Tajemnice przyrody 5” J. Ślósarczyk, R. Kozik, F. Szlajfer, wyd. Nowa Era, Warszawa 2013 (str. 62 – 86)
  • „Przyroda. Podręcznik ucznia 4” J. Fojt – Jasińska, K. Szarowska, I. Tarnawa – Januszek, W. Chmielewski, P. Januszek, wyd. ABC Sp. z o. o. Poznań 2004 (str. 116-121)

2. Biuletyn „Śmietnik pełen skarbów” Społeczny Instytut Ekologiczny, Agencja Promocji Recyklingu, Warszawa 1993 (str. 4-7)

3. „Ekologia” wyd. SBM Warszawa 2007 (str. 72-73, 84-85)

4. „Obrazkowa encyklopedia dla dzieci – EKOLOGIA” E. Beaumont, wyd. Firma Księgarska Warszawa 2006 (str. 10-11, 50-51, 72 - 75, 94-98, 118-119)

5. „Poradnik. Chronimy przyrodę we własnym otoczeniu” K. Popko – Tomasiewicz, M. Stefanik, wyd. Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 2006 (str. 44-46 i 53-57)

6. „Ekozespół. Młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia „Razem chronimy Ziemię”, wyd. Fundacja GAP Polska Warszawa 2005 (str. 17 – 56)

7. „Młody obserwator przyrody. Ekologia i ochrona środowiska”, wyd. MULTICO Warszawa 2011 (str. 28-29)

8. „Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien?” M. Grodzińska – Jurczak, M. Tarabuła, wyd. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Wydawnictwo „Zielone brygady” Kraków 2001 (str. 15 – 18)

9. „Kupuj odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat. Poradnik świadomego konsumenta” M. Huma, M. Krzystkiewicz, wyd. Polska Zielona Sieć, Kraków 2007 (str. 14-15, 33-37, 41-42, 59-63, 66-69)

10. „Ekologiczne sprzątanie. Skutecznie, zdrowo, tanio” Urszula Giercarz, wyd. Biobooks Poznań 2011 (str. 13-25, 83-91)

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Dla osób z własnym papierem udostępniamy także bezpłatne ksero, a dla osób z własnym nośnikiem pamięci – zapis w postaci plików.

Materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu (tj. testy do powielenia, klucze do oceny testów, wytyczne, wzór protokołu) będą wysłane wyłącznie do tych szkół podstawowych, które najpóźniej do 31 marca zgłoszą chęć udziału w konkursie. 

Regulamin konkursu 

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

l.p wydarzenie termin
1. Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do konkursu 31.03.2015
2. Etap I- szkolny (test w szkołach) 10.04.2015
3. Przesyłanie protokołów z I etapu do 17.04.2015
4. II etap - wykonanie prac indywidualnych 10.04.2015 - 29.04.2015
5. II etap - test w szkołach 29.04.2015
6. Nieprzekraczalny termin składania prac indywidualnych oraz niesprawdzonych testów 08.05.2015
7. Ogłoszenie wyników II etapu do 15.05.2015
8. Finał regionalny (planowany termin może ulec zmianie) 28.05.2015

Zapraszamy do udziału w konkursie !