buy #yadkdhjf no prescription, www.seatrade-global.com, order amoxicillin online sales, cost of nexium online, nolvadex buy non prescription

Przygotowanie do akcji „Tydzień dla Ziemi” kwiecień 2015

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami tegoroczne działania ekologiczne na Warmii i Mazurach odbędą się w ramach akcji „Tydzień dla Ziemi”. Głównym ich organizatorem będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Akcja „Tydzień dla Ziemi” to wspólne działania organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Partnerami WFOŚiGW w Olsztynie w tym działaniu będą centra edukacji ekologicznej z: Olsztyna. Elbląga, Giżycka i Ełku.

- W tym roku liczymy przede wszystkim na kreatywność uczestników akcji i zaplanowanie aktywnego tygodnia pełnego atrakcji, które pozwolą na miłe spędzenie czasu przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej uczestników – tłumaczy Tadeusz Ratyński, I z-ca prezesa WFOŚiGW w Olsztynie. – Co roku w nasze wspólne wiosenne działanie aktywnie włącza się kilkadziesiąt tysięcy osób. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie – dodaje

W tym roku WFOŚiGW w Olsztynie proponuje kilka propozycji działań, które można realziować w ramach „Tydzień dla Ziemi”:

1. Bieg dla Ziemi - rywalizację można zorganizować na terenie szkoły, stadionu, parku, na alejach, czy też w pobliskim lesie. Należy pamiętać o uzyskaniu zgody zarządcy danego terenu na przeprowadzenie akcji.

2. Przyroda bez zużytych baterii - zorganizowanie i przeprowadzenie przez uczniów zbiórki zużytych baterii. Akcja może być urozmaicona o happening lub kampanię edukacyjno-promocyjną skierowaną do społeczności szkolnej i lokalnej, a dotyczącą prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami, wiedzy na temat zagrożeń płynących z ich niewłaściwego składowania. Uczniowie starszych klas mogą przeprowadzić zajęcia dla młodszych uczniów lub grup przedszkolnych. Zorganizowanie spotkania z rodzicami, przedstawicielami samorządu lokalnego i/lub przedstawicielami społeczności lokalnej mającego na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z bateriami. Uczniowie mogą zaprojektować i stworzyć grę dydaktyczną dotyczącą tematyki baterii.

3. Na tropie odnawialnych źródeł energii (OZE) - inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii w swojej miejscowości, gminie. Działanie może być urozmaicone o przeprowadzenie konkretnych rozmów/wywiadów z właścicielami instalacji. Dodatkowo akcja może dotyczyć zaprojektowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej lub happeningu na temat OZE, np. w szkole, w swojej miejscowości itp. Kolejną propozycją może być zorganizowanie Dnia (lub Tygodnia) Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) mającego na celu promocję alternatywnych źródeł energii. Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu o OZE.

4. Różnorodność gatunków zwierząt oraz drzew i krzewów w najbliższym otoczeniu - zakładanie remiz (żywych szkolnych laboratoriów) niewielkich skupisk drzew, krzewów i roślin zielnych pośród pól, lub wysepek przy skwerkach lasu lub wzbogacanie i rozszerzanie działań w istniejących. Można w nich obserwować rośliny, zachowania zwierząt i ich wzajemne relacje. Przeprowadzenie obserwacji i sporządzenie raportów w istniejących remizach, oczkach wodnych itp. (data obserwacji, pora dnia, warunki pogodowe, zmiany w świecie roślin, gatunki zwierząt ,który obserwujemy oraz liczbę osobników (może być rysunek, opis osobnika i jego zachowania, dokumentacja zdjęciowa).

 Wzór sprawozdania działania w ramach "Tydzień dla Ziemi" Wzór sprawozdania działania w ramach "Tydzień dla Ziemi"