Akcja „Tydzień dla Ziemi” – pierwsze wydarzenia Zajęcia w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Giżycku

W dniach 23 – 24 marca 2015 r. Kinga Żukowska - pracownik Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich odwiedziła przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku.
W kilku spotkaniach wzięły udział wszystkie grupy od 3 - latków do 6 – latków. Podczas zajęć w przystępny dla słuchaczy sposób zostały omówione zasady segregacji odpadów obowiązujące na terenie 12 gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami, w tym także na terenie miasta Giżycko. Wychowankowie zapoznali się z zasadami recyklingu papieru, plastiku i szkła, dowiedzieli się, co dzieje się z odpadami, które trafiają do domowych koszy na śmieci. Dzieci chętnie brały udział w ćwiczeniach utrwalających wiedzę polegających na segregacji odpadów wg zasady na „suche”, „mokre”
i „zmieszane” oraz na wyborze właściwej drogi w procesie recyklingu plastiku, szkła i papieru. Mali słuchacze chętnie współpracowali i odpowiadali na zadawane im pytania. Wszystkim dzieciom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.

 

Zdjęcia w galerii