sale of generic trimox , sale of clomid, sale of fluconazole online, buy lisinopril pills online, lisinopril buy non prescription, buy bupropion purchase, buy propecia online

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu XII Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Temat zadania: Czy jestem eko – konsumentem?

1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie.

2. W wykonaniu zdania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny.

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest w okresie od 10 kwietnia do 29 kwietnia br. podjęcie działań związanych z ekologicznym stylem życia w następujących dziedzinach:

a) zmniejszanie ilości odpadów domowych

b) oszczędne korzystanie z wody

c) oszczędne korzystanie z energii elektrycznej

d) właściwe korzystanie z transportu

e) dokonywanie mądrych zakupów.

4. Propozycja przeprowadzenia działań:

a) zmniejszanie ilości odpadów domowych

- sprawdzenie ilości wytwarzanych w domu śmieci (jakie są to śmieci, czy są segregowane, jakich odpadów jest najwięcej, itp.)

- sprawdzenie wiedzy domowników nt. postępowania z odpadami w gospodarstwie domowym (np. przeprowadzenie rozmowy)

- podjęcie działań w celu zmniejszenia ilości śmieci (np. wprowadzenie wstępnej segregacji, założenie kompostownika i inne) i ocena uzyskanych efektów

b) oszczędne korzystanie z wody

- sprawdzenie ilości zużywanej wody (odczyt z licznika lub w inny możliwy sposób, ocena sprzętu domowego pod względem wodochłonności)

- sprawdzenie wiedzy domowników nt. zasobów wodnych i możliwości oszczędzania wody
w domu

- podjęcie działań w celu zmniejszenia ilości zużywanej wody (działania możliwe do podjęcia od zaraz oraz zaplanowane na przyszłość) i ocena uzyskanych efektów

c) oszczędne korzystanie z energii elektrycznej

- sprawdzenie ilości zużywanej energii w gospodarstwie domowym (odczyt z licznika, ocena sprzętu elektrycznego pod względem energochłonności)

- sprawdzenie wiedzy domowników nt. sposobów oszczędzania energii

- podjęcie działań w celu zmniejszenia ilości zużywanej energii (działania możliwe do podjęcia od zaraz oraz zaplanowane na przyszłość) i ocena uzyskanych efektów

d) właściwe korzystanie z transportu

- sprawdzenie z jakich środków transportu korzysta rodzina i ich ocena pod względem wpływu na środowisko

- wprowadzenie zmian bądź zaplanowanie działań w przyszłości (działania możliwe do podjęcia od zaraz oraz zaplanowane na przyszłość) i ocena uzyskanych efektów

e) dokonywanie mądrych zakupów

- sprawdzenie jakie produkty są kupowane i ich ocena pod względem wydajności, jakości, rodzaju opakowania

- sprawdzenie wiedzy domowników nt. planowania mądrych zakupów

- podjęcie działań – co można/należy zmienić? Jakie efekty można uzyskać?

Podsumowanie:

W podsumowaniu należy wypełnić Ankietę eko-konsumenta (dostępna poniżej jako plik edytowalny – Załącznik Nr 1).

6. Praca może zawierać rysunki, tabele, ankiety wykonane samodzielnie i dowolną techniką przez ucznia oraz zdjęcia wykonane przez ucznia (do pracy należy dołączyć wówczas negatywy lub pliki na płycie CD). Praca może być wykonana odręcznie jak również
z wykorzystaniem technik komputerowych. Oceniana będzie treść pracy oraz walory estetyczne. Wydruk komputerowy nie będzie miał wpływu na ocenę.

7. Na ostatniej stronie pracy należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna – wychowawcy.

8. Termin wykonania zadania nie może przekroczyć okresu od 10 kwietnia do 29 kwietnia br.

9. Nieprzekraczalny termin składania (dostarczenia) prac mija 8 maja br. Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztą wraz z niesprawdzonymi testami z II etapu Olimpiady na adres: Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

Załącznik Nr 1 Ankieta