generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

Konkurs o Puchar Recyklingu

Konkurs o  Puchar Recyklingu to jedyne w Polsce przedsięwzięcie kompleksowo oceniające selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne.

Jest to przedsięwzięcie ogólnopolskie, organizowane przez redakcję "Przeglądu Komunalnego", najbardziej poczytnego branżowego czasopisma z zakresu gospodarki komunalnej.

Już od 16 lat, przez kilka miesięcy każdego roku, setki Uczestników, Partnerów, Sponsorów, Patronów Honorowych i Medialnych oraz innych osób wykazuje rosnące zainteresowanie Konkursem, a tym samym tematem selektywnej zbiórki odpadów. Obecnie Konkurs zyskuje nowy, jeszcze szerszy wymiar w związku z „rewolucją śmieciową” zmieniającą zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W tegorocznej XVI edycji Konkursu oceniane są działania prowadzone w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. za wyjątkiem placówek edukacyjnych, które będą oceniane za zbiórkę w okresie od 1 września 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w Konkursie jest stosowanie w praktyce przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych dotyczących odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród zgłoszonych podmiotów, tych które realizują najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów u źródła, prowadzą ciekawą i skuteczną edukację ekologiczną.

W Konkursie mogą wziąć udział: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki i porozumienia międzygminne, związki powiatów, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, inne podmioty gospodarcze, mające zezwolenie na usuwanie odpadów stałych. W kategorii Edukacja Ekologiczna, oprócz gmin i firm komunalnych, udział biorą szkoły, organizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, centra edukacji ekologicznej oraz firmy, którym zależy na budowaniu świadomości ekologicznej.

Uczestnicy rywalizują w dziewięciu kategoriach:

W Konkursie przyznawane są nagrody, w tym prestiżowe Puchary Recyklingu, o które ubiegają się podmioty biorące udział w co najmniej sześciu kategoriach. W każdej z kategorii wręczane są trzy lub więcej równorzędnych nagród w zależności kryteriów poszczególnych kategorii. Najbardziej prestiżową nagrodą jest tytuł „Tygrysa Recyklingu”, który otrzymuje się raz na kilka lat. W każdym roku Kapituła przyznaje nominację do tego tytułu, a jednostka, która zdobędzie je w trzech edycjach Konkursu otrzymuje tytuł. Od XVI edycji dla laureatów, dających rękojmię wysokiej jakości usług oraz nienagannej postawy zawodowej przyznawany będzie także prestiżowy „Znak Jakości Recyklingu”, który to znak będą mogli używać na zasadach określonych przez załącznik do Regulaminu Konkursu o Puchar Recyklingu.

Więcej informacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie:

http://pucharrecyklingu.pl/