what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

Konkurs plastyczny pod hasłem „Kraina 1000 jezior w Unii Europejskiej” rozstrzygnięty!

Informujemy, że w dniu 5 maja br. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem „Kraina 1000 jezior w Unii Europejskiej”. Przypominamy, że konkurs został ogłoszony z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015 zorganizowanych przez Zakład Unieszkodliwania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp z o.o. w dniach 8 - 9 maja br.

Głównym celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania efektami wykorzystanych funduszy europejskich w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich, w latach 2004-2015 czyli w okresie 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Uczestnik konkursu miał za zadanie przygotować pracę plastyczną prezentującą efekty wykorzystania funduszy europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody lub ekorozwoju w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

W konkursie wzięło udział łącznie 48 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu sprawdzono, czy prace spełniają wymagania techniczne oraz czy zostały wykonane zgodnie z tematem konkursu. Dodatkowo oceniano także ich walory artystyczne. Po analizie wszystkich prac komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić łącznie 18 uczniów. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:

Kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce – Kinga Dzika kl. VI Szkoła Podstawowa Nr 6 w Giżycku

II miejsce – Michał Gulan, kl. VIA Szkoła Podstawowa Nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku

III miejsce – Łukasz Magnuszewski, kl. V Szkoła Podstawowa w Zelkach

W tej kategorii wyróżnień nie przyznano.

Kategoria – uczniowie gimnazjum

I miejsce – Adrian Połubiński, kl. IIa Gimnazjum Nr 1 w Srokowie

II miejsce – Sandra Smaka, kl. Ib Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu

III miejsce – Diana Sokół, kl. IIc Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

Wyróżnienia:

1.Jakub Żubertowski, kl. IIb Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu

2. Karolina Adamowicz, kl. Ia Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

3.Zuzanna Mudryk, kl. I Gimnazjum Nr 1 w Srokowie

4.Karolina Rutkowska, kl. IIb Gimnazjum Nr 1 w Srokowie

 

Kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W tej kategorii nie przyznano miejsc.

Wyróżnienia:

1.Kazimierz Gil, kl. IA Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie

2. Anna Denys, kl. III Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie

 

Wyróżnienia dodatkowe poza ww. kategoriami

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Spytkowie:

1.Katarzyna Dowgiałło, kl. V

2.Natalia Wojciechowska, kl. IV

       3.Julia Tokarz, kl. V

       4. Jakub Karasiewicz, kl. V

       5. Joanna Niewińska, kl. V

        6. Aleksandra Sobczak, kl. V

Oficjalne podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. w siedzibie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Spytkowie k. Giżycka – rozpoczęcie o godz. 1400.

Zapraszamy serdecznie wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych uczestników wraz z opiekunami na tą uroczystość, która odbędzie się podczas trwających w dnia 8-9 maja Dniach Otwartych Funduszy Europejskich w ZUOK w Spytkowie.

Informujemy ponadto, że pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie w formie dyplomów, które zostaną przesłane do szkół pocztą.

Gratulujemy laureatom konkursu. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za opiekę merytoryczną. Zapraszamy do udziału w innych przedsięwzięciach organizowanych przez MCEE w Giżycku.

Kategoria – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

W tej kategorii nie przyznano miejsc.