www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie znów górą! Finał XII Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM

W dniu 28 maja 2015 r w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rynie odbył się finał regionalny XII Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. Imprezę otworzyła Wioletta Rawa – Rudzińska – Kierownik Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Józef Karpiński – Burmistrz Rynu. Po powitaniu jury w skład, którego wchodzili: Anna Cieśluk - Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Ełku, Pani Agata Kowalska – Skórka – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kętrzynie, Pan Marek Bogdaszewski – Kierownik Stacji Parazytologii PAN w Kosewie Górnym, Pani Alicja Kruszelnicka pracownik Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Pan Waldemar Stanisław Stelmasiewicz reprezentujący Nadleśnictwo Giżycko oraz Pan Krzysztof Cybul – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie, wręczono nagrody książkowę 16 uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się do finału regionalnego, ale wykonali w wyróżniający się sposób pracę indywidualną. Ok. godziny 1030 56 uczestników finału przystąpiło do rozwiązania testu składającego się z 40 pytań. Po sprawdzeniu testów przez Komisję Konkursową 10 osób zaproszono do dogrywki, która jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia i ostatecznie 18 uczniów wzięło udział w części ustnej finału. Finaliści odpowiadali na jedno losowane pytanie problemowe oraz rozpoznawali gatunki rodzimych roślin (drzew i krzewów) po naturalnych okazach. Po podsumowaniu punktacji części pisemnej i ustnej wyniki końcowe i uzyskane miejsca przedstawiały się następująco:

I miejsce Antonina Nowotnik - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie

II         Małgorzata Marciniak - Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dyw. Piechoty w Giżycku

III       Julianna Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej

IV       Dominika Wanago - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

IV       Dawid Dacko – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Radziejach

VI       Zuzanna Łuszczak - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie

VII      Maksymilian Tallar - Zespół Szkół Nr 4 im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Mrągowie

VIII    Wiktor Grochowski - Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach

IX       Paulina Szydłowska - Szkoła Podstawowa w Staświnach

IX       Ewelina Koronkiewicz - Szkoła Podstawowa w Staświnach

IX       Anna Sztukowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie

XII      Aleksandra Mielniczuk - Zespół Szkół w Korszach

XIII    Weronika Ostapionek - Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

XIV    Jakub Sikorski - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie

XV      Amelia Pisarek - Szkoła Podstawowa w Kosewie

XVI    Natalia Gajewska - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Biedaszkach

XVII   Julia Nowotnik - Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie

XVIIIJulia Śmierzyńska - Szkoła Podstawowa w Perłach

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrodą główną był rower.

Pani Mariola Masak nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół nr 1
w Mrągowie, która przygotowywała uczennicę Antoninę Nowotnik otrzymała list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.

Pozostali nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie otrzymali listy gratulacyjne.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Słowa podziękowania kierujemy także do Krzysztofa Cybula Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie oraz Juliusza Leczyckiego Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rynie, za duże wsparcie organizacyjne w szczególności za umożliwienie uczestnikom konkursu i gościom obejrzenia i zapoznania się z funkcjonowaniem Portu Ekomarina w Rynie.

 

Relacja foto z przebiegu Olimpiady

 Tabela zbiorcza finału

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie