XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej finał w Olsztynie

W dniach 5-7 czerwca 2015 r. Olsztyn gościł 113 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rywalizowali o indeks uczelni wyższych. Najlepszą spośród nich okazała się inowrocławianka Sara Shawkat. Drugie miejsce zdobyła Dagmara Szulc z Nowego Miasta Lubawskiego. Trzecie - Marek Kwiatkowski reprezentujący województwo wielkopolskie.

W sobotę 6 czerwca po uroczystym otwarciu Olimpiady, którego dokonał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski wraz z Tadeuszem Ratyńskim I z-cą Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie finaliści udali się na pierwszą, pisemną część egzaminu. Test zawierał 50 pytań z odpowiedziami do wyboru i z jedną możliwą dobrą. Do finału zakwalifikowali się uczniowie z punktacją powyżej 43-45 (pkt.). W sobotę także przeprowadzono dogrywkę, w której wzięło udział ośmiu uczniów walczących o wejście do ścisłego finału. W niedzielę 7 czerwca najlepszych dziesięciu uczestników rywalizowało podczas eliminacji ustnych. Finaliści musieli wykazać się wiedzą praktyczną, związaną
z rozpoznawaniem głosów przyrody (ptaki, płazy), roślin, zwierząt, owadów. Trzeba przyznać, że pytania należały do trudnych. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele wielu instytucji, w tym m.in. Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, przyznawali punkty odpowiadającym na pytania otwarte, a średnia z dziesięciu ocen trafiała na konto finalisty.

Finaliści:

Sara Shawkat – woj. kujawsko-pomorskie. Suma punktów: 19,3. Miejsce 1

Dagmara Szulc – woj. warmińsko-mazurskie. Suma punktów: 18,6. Miejsce 2

Marek Kwiatkowski – woj. wielkopolskie. Suma punktów: 18,4. Miejsce 3

Mateusz Rosa – woj. małopolskie. Suma punktów: 18,0. Miejsce 4

Malwina Malinowska – woj. wielkopolskie. Suma punktów: 17,0. Miejsce 5

Małgorzata Styczewska – woj. pomorskie. Suma punktów: 16,6. Miejsce 6

Aneta Komisarczuk – woj. lubelskie. Suma punktów: 16,4. Miejsce 7

Adam Sękowski – woj. świętokrzyskie. Suma punktów: 16,4. Miejsce 8

Sylwia Mielcarska – woj. śląskie. Suma punktów: 16,1. Miejsce 9

Maciej Nyszko – woj. mazowieckie. Suma punktów: 15,4. Miejsce 10

Do Finału Olimpiady zakwalifikowali się również uczniowie z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich:

  • Karol Radywoniuk I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku, opiekun merytoryczny
    – p. Elżbieta Wojciulewicz – Powiat Giżycki
  • Marcin Jurczak Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, opiekun merytoryczny
    – p. Danuta Bujno
  • Krzysztof Małek Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, opiekun merytoryczny – p. Danuta Bujno

Skład jury finału: dr hab. Tomasz Mokrzycki, prof. nadzw. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Wiera Sądej, Katedra Chemii Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – wice-przewodnicząca oddziału olsztyńskiego, dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk, prof. nadzw., Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, mgr inż. Andrzej Miłoszewski radca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska Katedra Botaniki i Ekologii Wydziału Rolnictwa
i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Alina Nowakowska wieloletni dydaktyk biologii Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, członek OKE, Elżbieta Koniuszy –z-ca Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Aura”, dr Małgorzata Falencka
- Jabłońska Zakład Ekologii Lasu Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
- Przewodnicząca, Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Ewa Majewska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państw Białystok

O innych wydarzeniach, które towarzyszyły 30 OWE

W sobotę  6 czerwca uczestnikom Olimpiady organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
W Centrum Konferencyjnym UWM, kiedy młodzież pisała test, opiekunowie i goście mogli wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszy poprowadziła dr inż. Iwona Łaźniewska prezentując „Zasady ochrony i gospodarowania na obszarach NATURA 2000”, drugi dr inż. Paweł Sowiński i prof. dr hab. Andrzej Łachacz nt. „Funkcji i wykorzystania gleb w środowisku”. W holu Centrum swoje stoiska prezentowały Lasy Państwowe (Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie i Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Olsztyńskie), Parki Krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego, Wydziały Nauk o Środowisku, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Biologii i Biotechnologii. Dzięki uprzejmości Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warmińsko-Mazurski nasi goście obejrzeli wystawę fotograficzną pt. "Walory przyrodnicze Warmii i Mazur”. Popołudniu wszyscy uczestniczy udali się do Nadleśnictwa Olsztynek, Leśnictwa Napromek, gdzie na polanie leśnej powitali ich gospodarze województwa (Gustaw Marek Brzezin Marszałek), gospodarze terenu (z-ca Dyrektora RDLP Paweł Artych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek Dariusz Krzyżanowski i Dyrektor Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich Krzysztof Słowiński). Pracownicy Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich oraz leśniczy z Napromka oprowadzili uczestników po Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt. Chwilę potem wszyscy udali się do miejscowości Glaznoty na zbiornik retencyjny, gdzie młodzież posadziła fragment lasu,
a gości aleję lipową. Do Glaznot także dołączył rektor prof. dr. hab. Ryszard Górecki oraz Piotr Otawski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Chwilę później odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Dzień zakończył się na Przystani Kortowskiej, gdzie przy dźwiękach piosenki żeglarskiej i blasku ogniska częstowano gości jubileuszowym tortem. Tuż przed godz. 22 wszyscy mogli podziwiać pokaz fajerwerków.

Uczestnicy sadzenia pamiątkowej alei lipowej to m.in.: Piotr Otawski – Główny Konserwator Przyrody, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, prof. dr hab. Ryszard Górecki
– Rektor UWM, Małgorzata Falencka – Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Jan Kartetko – były Dyrektor RDLP Olsztyn, Paweł Artych – Z-ca Dyrektora RDLP Olsztyn, Dariusz Krzyżanowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek, Tadeusz Mordasiewicz – Dyrektor RDOŚ Olsztyn, Zygmunt Pampuch – Sekretarz Zarządu Głównego Ligii Ochrony Przyrody, Krzysztof Słowiński – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, opiekunowie grup: Andrzej Wolanin – województwo dolnośląskie, Liliana Iwińska – w ojewództwo kujawsko-pomorskie, Grażyna Konik – województwo lubelskie, Joanna Hawryłko – województwo podkarpackie, Elzbieta Malendowicz – województwo lubuskie, Danuta Lipińska – województwo łódzkie, Tadeusz Stanowski – województwo małopolskie, Beata Wanago-Wojtczak – województwo mazowieckie, Grażyna Leśniak – województwo opolskie, Agnieszka Kowalewska
– województwo podlaskie, Barbara Meyza – województwo pomorskie, Danuta Hornik
– województwo śląskie, Piotr Suliga – województwo świętokrzyskie, Hanna Pietras
– województwo warmińsko-mazurskie, Renata Magdans – województwo wielkopolskie, Iwona Szafińska – województwo zachodniopomorskie, Tadeusz Ratyński – I z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Organizatorami finału byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskim, Komitet Główny Ligi Ochrony Przyrody przy współpracy Centrów Edukacji Ekologicznej Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

 

Poniżej link do zdjęć:

https://drive.google.com/folderview?id=0B5QVLcerZNJLfnE0MUZDZWl3S0FaNmJjVm5DMWlHRDhZdzNleWhVRHgzMWtZYWxVYUdsVzQ&usp=sharing