what is buy zoloft per day, how does zoloft without prescription in usa, sale of generic nexium , sale of amoxicillin/clavulanate online

„Współpraca popłaca” - konferencja w Giżycku

O nowej perspektywie finansowej i efektach zrealizowanego projektu rozmawiano w dniach 25 - 26 czerwca br. w Giżycku podczas konferencji „Współpraca popłaca – możliwości finansowania rozwoju lokalnego, w tym projektów przyrodniczych i turystycznych w perspektywie finansowej 2014-2020”.

 
Spotkanie podsumowało trzyletnią współpracę w ramach przedsięwzięcia polegającego na budowie małej infrastruktury turystycznej na terenach parków krajobrazowych i stworzeniu nowej oferty dla rozwoju ekoturystyki. Pozyskanie środków finansowych oraz realizacja tego zadania możliwa była przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Urzędów Marszałkowskich Województw Warmińsko- Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego, parków krajobrazowych oraz fundacji. Podczas spotkania promowano rezultaty projektu jako pozytywny przykład wykorzystania środków unijnych i krajowych na działania dotyczące ochrony przyrody i rozwoju turystyki. Wybudowane obiekty turystyczne zaprezentowano w formie wystawy zdjęć, a do ich odwiedzania zachęcał prezentowany uczestnikom przewodnik.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach realizacji projektu fundacja propagowała działanie w partnerstwach i wspólne sięganie po wsparcie finansowe przeznaczone na działania związane z ochroną przyrody, ekoturystyką i rozwojem lokalnym.

W trakcie konferencji oprócz podsumowania efektów zrealizowanego projektu oraz podziękowań zaangażowanym w niego partnerom, zaproszeni eksperci przybliżyli uczestnikom możliwości aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej ze źródeł unijnych, transgranicznych i krajowych. Specjaliści oraz zaproszeni goście podzielili się opiniami i doświadczeniem, jak budować partnerstwa, by z powodzeniem realizować zaplanowane inicjatywy. Jako atrakcję dla uczestników, drugiego dnia konferencji zaplanowano wyjazd do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, ze zwiedzaniem wybudowanych w ramach projektu wież do obserwacji ptaków.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Giżycku zainicjowało kolejne partnerstwa i ciekawe pomysły na wspólne projekty na rzecz rozwoju lokalnego i turystyki przyrodniczej na terenie naszego województwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za przybycie i ciekawe spostrzeżenia.

 

Galeria zdjęć