price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

Uwaga! Rusza VIII Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów „Ja – człowiek i środowisko”

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz ósmy.

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III gimnazjów Regionu WJM (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi w p. szczycieńskim). Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Uwaga - wprowadzono zmiany do regulaminu. W tym roku uczestnicy przystąpią do finału indywidualnie, a nie drużynowo jak odbywało się to w latach ubiegłych.

I Etap tj. eliminacje szkolne Konkursu zaplanowano 8 października br.
(tj. czwartek),
na godz. 1000.

Temat tegorocznego Konkursu to:

„Ja - człowiek i środowisko”

Poniżej znajduje się proponowana literatura.

Uwaga! Uczestnicy konkursu nie mają obowiązku zapoznania się z proponowaną pozycją literatury. Jest to zachęta zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

Literatura:

1. Obowiązujące podręczniki do nauki przedmiotu biologia, geografia, chemia w gimnazjum

2. Ekologia z ochroną i kształtowaniem środowiska, H. Wiśniewski i G. Kowalewski, Wydawnictwo AGMEN (str. 26, 80-81, 92-93, 127-132, 173-199, 244-251)

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu. Udostępniamy bezpłatne ksero (trzeba jednak mieć własny papier), a dla osób wyposażonych we własną pamięć przenośną lub płytę CD/DVD - skany w wersji PDF.

Przypominamy, że szkoły, które chcą przystąpić do konkursu powinny to zgłosić do biura Fundacji (telefonicznie, mailem, faksem, osobiście) najpóźniej na 7 dni przed terminem I etapu, tj. do dnia 1 października br. włącznie. Tylko szkoły, które potwierdzą swój udział, otrzymają zestawy pytań oraz wytyczne do przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Trzech uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych z testu w I etapie, przystąpi w terminie od 8.10.2015 r. do 22.10.2015 r. do wykonania zadania indywidualnego. Termin składania prac indywidualnych to 30 października br. Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego będą dostępne na stronie www.jeziora.com.pl w Aktualnościach od 8 października.

Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone do 7 listopada 2015 r. na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl w zakładce 'Aktualności'.

Tabela terminów
Data Wydarzenie
do 1.10.2015 Zgłoszenia szkół do konkursu
8.10.2015 I etap konkursu – test w szkołach
do 15.10.2015 Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Organizatora Konkursu
od 8.10.2015 do 22.10.2015 Wykonywanie prac indywidualnych
do 30.10.2015 Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac indywidualnych do Organizatora Konkursu
7.11.2015 Ogłoszenie wyników I etapu na stronie internetowej – kwalifikacja do finału
24 - 26.11.2015* FINAŁ

*termin planowany w jednym z trzech dni

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu (plik do pobrania)

Wytyczne do przeprowadzenia etapu I (plik do pobrania)

Wzór protokołu z przeprowadzenia I etapu konkursu (plik do pobrania)

Konkurs zorganizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie