generic clomid mg, www.seatrade-global.com, flomax buy non prescription, www.seatrade-global.com

„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – pomiędzy teorią i praktyką”…

To tytuł pierwszej międzynarodowej konferencji , która odbywała się w dniach 21 – 22.09.2015 w Muzeum Warmii i Mazur mieszczącym się w olsztyńskim Zamku Kapituły Warmińskiej. Organizatorami konferencji byli: Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Muzeum Warmii i Mazur, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Stowarzyszenie France – Pologne de l’Indre, Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, Instytut Filozofii UWM i Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”. W konferencji wzięły też udział przedstawicielki naszej Fundacji – prezes Zarządu Jolanta Piotrowska oraz jedna z koordynatorek projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” Marzena Burzych. Nasza Fundacja miała możliwość przedstawienia trwającego 3 lata projektu, realizowanego na terenie 8 parków krajobrazowych w dwóch województwach. Była to też okazja do nawiązania szerszych kontaktów z obecną na konferencji liczną reprezentacją Regionalnego Parku Naturalnego Brenne.

ZDJĘCIA