price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

O współpracy w Mikołajkach

22 września w Mikołajkach odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, w którym uczestniczyli reprezentanci dwunastu gmin i dwóch powiatów zaangażowanych w realizację m.in. projektów pozakonkursowych w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020. W posiedzeniu wzięły też udział dwie przedstawicielki Zarządu naszej Fundacji: Jolanta Piotrowska i Agnieszka Kombel, które złożyły propozycję współpracy dotyczącej wspólnej realizacji niektórych projektów. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli wspólne stanowisko Stowarzyszenia o podjęciu współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zdjęcia z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020