#jkdhdyvjv no prescription, accutane generic online uk, clomid without prescription, generic #rsJsere without prescription, nexium buy non prescription, cost of trazodone online, seroquel buy non prescription

Młodzi naukowcy na giżyckiej plaży

Studenci z Naukowego Koła Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” działającego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przeprowadzą w najbliższą sobotę, 3. października badania na plaży miejskiej w Giżycku. Inicjatorem przedsięwzięcia jest student UWM Piotr Jachimowicz z Giżycka, który niedawno odbywał praktykę w naszej Fundacji.

W sobotę w godz. 13.00 – 14.00 członkowie Koła pobiorą próbki mikrobiologiczne z wody, gleby oraz powietrza. Będzie to okazja nie tylko do obserwacji pobrania prób, ale też uzyskania informacji, na czym ten pomiar polega, dlaczego go się wykonuje oraz jakie konsekwencje dla zdrowia niesie przekroczenie norm. Wyniki badań zostaną ogłoszone na konferencjach naukowych oraz na fanpage’u koła naukowego i Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Przedsięwzięciu patronuje Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.    

Prowadzone badania gleby przy kąpielisku jak i samego kąpieliska będą dotyczyły :

  1. Escherichia coli lub bakterie grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne)
  2. Bakterie grupy coli
  3. Paciorkowce kałowe
  4. Clostridia redukujące siarczyny (Clostridium perfringens)
  5. Ogólna liczba bakterii w 37°C po 24h 6 Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h
  6. Dodatkowo badania gleby będą pod kątem promieniowców i grzybów pleśniowych.

Badania powietrza:

  1. Oznaczenie liczby bakterii hemolizujących
  2. Oznaczenie liczby gronkowców
  3. Oznaczenie liczby promieniowców
  4. Oznaczenie liczby grzybów z uwzględnieniem pleśni i grzybów drożdżopodobnych

Badanie antybiotykoodporności w wodzie pod względem grup antybiotyków takich jak: Betalaktamy oraz Tetracykliny.

Celem badań jest ocena stanu kąpieliska, które w sezonie letnim jest licznie odwiedzane przez turystów i mieszkańców miasta i okolic. Pomiary będą wykonywane cyklicznie w celu monitorowania zmian zachodzących podczas całego roku z uwzględnieniem sezonu turystycznego oraz antropopresji na środowisko naturalne. Zgromadzone dane posłużą do monitoringu środowiska oraz zachodzących w nim zmian.