price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

Niedzielny piknik w Sulimach

18 października w Sulimach odbył się piknik rodzinny promujący zdrowy styl życia, zachowania proekologiczne oraz aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zawsze chętnie włącza się w tego typu przedsięwzięcia. Tym razem przygotowaliśmy specjalny konkurs wiedzy w zakresie ekologii i bezpieczeństwa na wodzie dla młodszych dzieci. Pomimo niesprzyjającej aury i konieczności przeniesienia zabawy ze świeżego powietrza do świetlicy, w Sulimach pojawiły się całe rodziny. Dzięki wytrwałości organizatorów imprezy uczestnicy posilili się kiełbaskami z ogniska. Dzieci i młodzież mogły też wziąć udział w konkursach sprawnościowych. Wśród uczestników sulimskiego pikniku obecny był Wójt Gminy Giżycko Pan Marek Jasudowicz, zaś naszą Fundację reprezentowały: prezes Zarządu Fundacji Jolanta Piotrowska oraz Kinga Żukowska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i miło spędzony razem czas.