buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

Wyniki I etapu VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów. Finał - 3 grudnia!

Etap szkolny konkursu (test) odbył się 8 października 2015 r. Wzięło w nim udział 240 uczniów z 18 gimnazjów. Trzy osoby wyłonione w danej szkole po teście wiedzy z tematu „Ja – człowiek i środowisko” w terminie od 8.10.2015 do 30.10.2015 wykonywały pracę indywidualną nt. Jak żyć zdrowo? Jak żyć ekologicznie?”. Niewykonanie prac w terminie spowodowało dyskwalifikację 4 uczestników.

Następnie komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu oceniła wszystkie prace. Za wykonanie pracy można było uzyskać maksymalnie 15 pkt.
O ilości przyznanych punktów decydowała kompletność pracy zgodnie z wytycznymi co do jej wykonania oraz wkład własny i zaangażowanie uczniów w sporządzenie pracy.

Zgodnie z tegorocznym regulaminem konkursu do finału kwalifikuje się 40 najlepszych uczestników wyłonionych na podstawie sumy punktów z testu i punktów za pracę indywidualną. Maksymalna liczba punktów, którą można było uzyskać po I etapie to 45. Komisja konkursowa postanowiła dopuścić do tegorocznego finału 46 uczniów, czyli wszystkich, którzy przysłali do dnia 30 października br. swoją pracę indywidualną. Szczegółowe wyniki wraz z punktacją są dostępne w biurze Fundacji pod nr tel. 87/428 04 90.

Finał VIII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla Gimnazjalistów odbędzie się

3 grudnia br. (tj. w czwartek) w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3. Rozpoczęcie o godz. 1000, zakończenie przewidziano ok. 1400.

Zgodnie z regulaminem konkursu finał będzie złożony z dwóch części: pisemnej i ustnej.
W części ustnej przewidziano rozpoznawanie drzew i krzewów na podstawie liści.

Gratulujemy uczniom kwalifikacji do finału!