Podsumowania i nagrody

13 listopada (piątek) wcale nie okazał się pechowym dniem dla laureatów akcji
i konkursów organizowanych przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Adam Krzyśków – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Pan Mirosław Drzażdżewski – Wicestarosta Giżycki, Pan Józef Karpiński – Burmistrz Rynu i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami, Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy a jednocześnie Przewodniczący Rady Fundacji, Pan Wojciech Ogłuszka – Przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami oraz wielu przedstawicieli samorządów oraz szkół z terenu działania Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (MCEE).

Podczas piątkowego wydarzenia podsumowaliśmy 3 zadania MCEE:

- Sprzątanie Świata 2015 „Wyprawa – Poprawa”

- Wojewódzki Konkurs Rowerowy „Na dwóch kółkach przez Warmię i Mazury”

- Otwarty Konkurs Fotograficzny „Błękit i zieleń”

Wszystkie konkursy były ściśle związane z celami Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej: ochroną i promocją unikalnego środowiska naturalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas akcji i konkursów uczestnicy dbają o czystość naszego regionu, uczą się, bawią i spędzają czas w otoczeniu wyjątkowej mazurskiej przyrody. Wartością dodaną wszystkich akcji jest odkrywanie pięknych, nieznanych stron i zakątków naszej krainy.

W trakcie Akcji Sprzątania Świata około 10 tysięcy uczestników nie tylko sprzątało różne zakątki Mazur, ale też odkryło duże dzikie wysypiska, odbyło szereg spotkań, pogadanek np. na temat selektywnej zbiórki odpadów i wiele innych ciekawych form edukacyjnych. Konkurs rowerowy pozwolił na zwiedzanie naszego regionu na dwóch kółkach. Inna perspektywa wycieczki i praca w grupie pozwoliły na odkrywanie ciekawych, a jednocześnie nieznanych miejsc i zakątków. Natomiast fotografie przedstawione przez uczestników konkursu „Błękit i zieleń” ukazują z zupełnie innej perspektywy naszą przyrodę.

Wszystkim uczestnikom naszych wspólnych przedsięwzięć serdecznie dziękujemy za udział, zaangażowanie oraz włożoną pracę, zaś laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Konkursy i akcje sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku. Dodatkowo nagrody w podsumowaniu Sprzątania Świata ufundował Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.

Zdjęcia w galerii wernisaż

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione "Błękit i zieleń"