buy #kngwnvpnxj online, cost of generic cheap fluconazole online uk, anafranil online uk, buy atenolol purchase, buy tamoxifen purchase, buy #eaywllchz online

Współpraca popłaca i Zielony Kaganek

Już po raz drugi pod hasłem „Współpraca popłaca” odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, a poświęcona partnerstwu i sieciowaniu przy programowaniu unijnym 2014 - 2020. Kilkudziesięciu uczestników przybyło do Ogonek k. Węgorzewa, by wysłuchać kilku prezentacji, które mogą przybliżyć potencjalnych beneficjentów do funduszy unijnych w nowej perspektywie.

Konferencję otworzyli Radosław Król – przewodniczący Rady Fundacji i Jolanta Piotrowska – prezes Zarządu. Prezentacje na temat możliwości finansowania projektów w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości zagospodarowania osadów pościekowych przedstawił zgromadzonym samorządowcom dyrektor Centrum Projektów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Mariusz Rychcik. O sposobach dofinansowania w zakresie odnawialnych źródeł energii mówił Tomasz Koprowiak, także z WFOŚiGW w Olsztynie.

Natomiast dwaj przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego , panowie Marek Białogrzywy i Sebastian Rzodkiewicz prezentowali możliwości w zakresie budowania partnerstwa przy realizacji projektów unijnych.

W drugiej części konferencji dominowały zagadnienia oświatowe, stąd liczna obecność samorządowych pracowników oświaty , dyrektorów szkół i nauczycieli. Prezentacje przedstawili Marzena Burzych i Kazimierz Ambroziak.

W trakcie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych statuetek „Zielony Kaganek” nauczycielom wyróżniającym się w dziedzinie aktywności i różnorodności działań na rzecz ekologii w regionie. Nagrody wręczał obecny na konferencji prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Adam Krzyśków. Była to też okazja do podsumowania aktywności szkół w regionie. Statuetki „Zielony Kaganek” wraz z okolicznościowym dyplomem przyznano paniom: Małgorzata Ruszczyk (SP w Hejdyku), Ewa Dulna (SP w Krutyni), Jolanta Przymorska (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie), Elżbieta Witek – Pawlukojć (SP 7 w Giżycku,)Krystyna Zajdel (Zespół Szkół w Sątocznie) oraz Anna Darda i Agnieszka Pietruszka (SP w Trzonkach).

Konferencję sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

ZDJĘCIA