XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Szanowni Państwo!!!

Ruszyła XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. W tej edycji Wojewódzkim Komitetem Olimpiady Wiedzy Ekologiocznej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.Poniżej przedstawiamy harmonogram tej edycji:

XXXI OWE

grudzień 2015 r. - dostarczenie materiałów merytorycznych etapu szkolnego do szkół ponadgimnazjalnych

11.01.2016 r. - przeprowadzenie elimnacji szkolnych XXXI OWE

25.01.2016 r. - nieprzekraczalny termin przesłania do Wojewódzkiego Komitetu OWE protokołów z etapu szkolnego

16.04.2016 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXXI OWE

3-5.06.2016 r. - etap centralny XXXI OWE

UWAGA!!!

Należy pamiętać aby protokół został sporządzony wyłączenia oryginalnym, załączonym do Państwa testów formularzu, bez względu na to, czy uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego czy też nie.

Protokoły należy kierować pod adres:

Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Nowowiejska 4a

11-500 Giżycko

Regulamin OWE

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!!!!