Konkurs na komiks

Stowarzyszenia „ Tilia” z Torunia realizator projektu pn. „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE”, finansowanego ze środków NFOŚiGW
w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu i kierowanego do mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego i objętego patronatem honorowym Marszałków z tychże trzech województw. Zapraszają do udziału w konkursie na komiks. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w tym dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe.

Regulamin Konkursu

Karta Konkursowa

Karta Zgłoszenia do konkursu

Zaproszenie dla szkół