buy diflucan online, maybe this, buy #yadkdhjf no prescription, generic amoxicillin no prescription australia, buy diflucan online, celebrex, sale of lisinopril online

„Klimat i odnawialne źródła energii – czy na pewno wszystko wiem?” – XIII Mazurska Olimpiada Ekologiczna Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich 2016

Tradycyjnie Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku uprzejmie informuje o zbliżającej się kolejnej edycji Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu WJM. W tym roku Olimpiada odbędzie się już po raz trzynasty, co nie oznacza, że pechowy!

Przypominamy, że w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Regionu Wielkich Jezior Mazurskich i obszarów przyległych (tj. szkół z powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, gm. Stare Juchy oraz gm. Świętajno i gm. Rozogi (pow. szczycieński).

Przypominamy, że obowiązuje zgłoszenie udziału w Olimpiadzie. Najpóźniej do 15 marca 2016 r. wszystkie szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać zgłoszenia w biurze organizatora, czyli Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku (mailem, faxem, telefonicznie lub pocztą).

I Etap tj. eliminacje szkolne konkursu zaplanowano na dzień 22 marca br. (tj. wtorek),
na godz. 10.00. 

Temat tegorocznej Olimpiady to „Klimat i odnawialne źródła energii – czy na pewno wszystko wiem?””

Poniżej znajduje się proponowana literatura. 

Uwaga! Uczestnicy Olimpiady nie mają obowiązku zapoznania się z każdą pozycją literatury z podanej listy. Wiele informacji powtarza się w kilku książkach. Jest to propozycja dla uczniów i ich nauczycieli do szukania nowych źródeł informacji poza podręcznikami szkolnymi.

Literatura: 

1. Podręczniki szkolne:

  • „Przyrodo witaj! 4” E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson, wyd. WSiP, (rozdz. 4 i 5)
  • „Przyroda 4” B. Klimuszko, J. Sokołowska, M.M. Wilczyńska – Wołoszyn, wyd. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, ŻAK (rozdział 3)
  • „Tajemnice przyrody 6” A. Czerny, K. Grzybowska – Mnich, H. Lach, wyd. Nowa era, (rozdz. 7)
  • „Przyroda 6” A. Czerny, K. Grzybowska – Mnich, H. Lach, wyd. Nowa era, (str. 117-192)
  • „Przyroda 4” B. Klimuszko, M. M. Wilczyńska – Wołoszyn, wyd. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, ŻAK (str. 20-33)
  • „Podręcznik przyroda 6” E. Błaszczyk, E. Kłos, B. Malański, J. Sygniewicz, B. Zajdler, wyd. WSiP, (str. 164-188)

2. „Książka o klimacie”, Barbara Veit,Christine Wolfrum, Polski Klub Ekologiczny 1995

3. „Książka o energii”, Christine Wolfrum, Hans-Otto Wiebus, Polski Klub Ekologiczny 1995

4. „Młody obserwator przyrody. Pogoda”, Maria Kramer, Multico Oficyna Wydawnicza, 2009

5. „Co należy wiedzieć o odnawialnych źródłach energii”, praca zbiorowa, FOWJM, 2011

6. „Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne”. Grażyna Jastrzębska, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Sp. z o.o., 2009 ( str, 47-48, 64, 76, 84, 105, 133-134)

Wymieniona literatura jest dostępna w bibliotece MCEE do skorzystania na miejscu.

Materiały do przeprowadzenia I etapu konkursu (tj. testy do powielenia, klucze do oceny testów, wytyczne, wzór protokołu) będą wysłane wyłącznie do tych szkół podstawowych, które najpóźniej do 15 marca zgłoszą chęć udziału w konkursie. 

Regulamin konkursu 

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

l.p wydarzenie termin
1. Ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do konkursu 15.03.2016
2. Etap I- szkolny (test w szkołach) 22.03.2016
3. Przesyłanie protokołów z I etapu do 1.04.2016
4. II etap - wykonanie prac indywidualnych 22.03.2016 – 25.04.2016
5. II etap - test w szkołach 25.04.2016
6. Nieprzekraczalny termin składania prac indywidualnych oraz niesprawdzonych testów 6.05.2016
7. Ogłoszenie wyników II etapu 11.05.2016
8. Finał regionalny (planowany termin – może ulec zmianie) 23-25.05.2016

Zapraszamy do udziału w konkursie !