cost of nolvadex online

Młodzi ORNITOLODZY!!!! Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny.

W dniu 8 marca 2016 r. komisja konkursowa rozstrzygnęła konkursu fotograficzny dla szkół pod hasłem „W powietrzu, w wodzie i na lądzie –ptaki Regionu WJM”.

Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie. Konkurs miał charakter otwarty
i był skierowany do fotografów amatorów zorganizowany
z okazji I Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej.

Celem konkursu jest wspieranie różnorodności oraz promowanie życia w zgodzie z przyrodą
i ochroną środowiska.
Tematyka konkursu dotyczyła ptaków żyjących w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Zdjęcia mogły przedstawiać: ptaki z różnych środowisk, lecz być wykonane w Regionie WJM. Fotografie były wykonane w okresie od maja 2015 do 5 marca 2016 r.

Konkurs był skierowany do fotografów amatorów uczniów szkół wszystkich szczebli
w regionu 12 gmin zrzeszonych w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami.
Osoby niepełnoletnie mogły wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców/opiekunów.

Uczestnik mógł zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia w formie cyfrowej. Zdjęciom należało nadać tytuły. Obowiązywała karta zgłoszenia.

Termin składania prac minął 5 marca 2016r. W przypadku prac przesyłanych pocztą - decydowała data stempla pocztowego.

Po rejestracji wszystkich uczestników konkursu oraz ich prac odnotowano 28 uczestników, którzy przedstawili do oceny łącznie 53 zdjęcia.

Po burzliwych obradach Komisja Konkursowa nagrodziła:

I miejsce Agata Rydzewska, Mrówki - „Dzika Kaczka”

II miejsce Maria Kuriata, Wilczyny - „Bociany”

III miejsce Kalina Sałyk, Jegławki - „Orzeł Bielik”

Wyróżnienia:

Kacper Żurek, Węgorzewo – „Makolągwy trele do majowego słońca”

Martyna Wąsiakowska, Kleszczewo – „Zgodna Rodzina”

Aleksandra Bartczak, Leśniewo – „Wróbel na gałęzi”