cheap generic clomid, prednisone, tenormin online uk, sale of generic anafranil

Wytyczne do wykonania zadania indywidualnego dla uczniów zakwalifikowanych do II etapu XIII Mazurskiej Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Temat zadania: „OZE - czy wszystko o nich wiesz?”

  1. Zadanie wykonuje indywidualnie każdy uczeń, który został zakwalifikowany do II etapu Olimpiady. Brak wykonanego zadania dyskwalifikuje ucznia z dalszego udziału w konkursie.
  2. W wykonaniu zadania mogą pomagać uczniowi członkowie jego rodziny.
  3. Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie broszury informacyjnej wielkości dwóch kartek A4 lub jednej kartki A3 (dowolnie złożonej, sklejonej).
  4. Broszurka powinna zawierać informacje dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii, ich pozytywnego znaczenia w rozwoju gospodarki i utrzymaniu czystego środowiska, ciekawostek.
  5. Praca może zawierać rysunki, tabele wykonane samodzielnie i dowolną techniką przez ucznia oraz zdjęcia wykonane przez ucznia (do pracy należy dołączyć wówczas negatywy lub pliki na płycie CD). Praca może być wykonana odręcznie jak również
    z wykorzystaniem technik komputerowych. Oceniana będzie treść pracy oraz walory estetyczne. Wydruk komputerowy nie będzie miał wpływu na ocenę.
  6. Na ostatniej stronie pracy należy umieścić: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko opiekuna – wychowawcy.
  7. Termin wykonania zadania przez ucznia: 22 marca - 25 kwietnia 2016 r.
  8. Nieprzekraczalny termin składania(dostarczenia)prac mija6 maja 2016 r. Prace należy składać osobiście lub przesyłać pocztąwraz z niesprawdzonymi testami z II etapu Olimpiadyna adres:Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.