Rozstrzygnięto konkurs grantowy MCEE

W dniu 31 marca 2016 r. w biurze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku. Na dwuletnią kadencję wybrano następujących Członków Rady:

 Ewa Downar – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, nauczyciel biologii

Monika Grzywińska – Nadleśnictwo Pisz

Anna Maria Ptak – Nadleśnictwo Maskulińskie

Krzysztof Wittbrodt – Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Tomasz Janecki – Kierownik Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Waldemar Stanisław Stelmasiewicz- Nadleśnictwo Giżycko

Wojciech Kucfir - Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami

Jacek Martun – Kierownik Delegatury w Giżycku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Krzysztof Pawlukojć - pedagog, miłośnik przyrody i ptaków

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała spośród siebie Przewodniczącego Rady MCEE, którym został Pan Krzysztof Wittbrodt – dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Do dnia 23 marca br. do biura Fundacji wpłynęły 63 wnioski, które zostały podzielone wg priorytetów zawartych w regulaminie dofinansowań tak, więc powstało 5 grup wniosków:

- Bioróżnorodność

- Odnawialne Źródła Energii

- Zrównoważony transport i aktywność fizyczna

- Bioróżnorodność, Zrównoważony transport i aktywność fizyczna

- Wszystkie priorytety

Z powodu ograniczonych możliwości czasowych na pierwszym posiedzeniu nie zaopiniowano wszystkich wniosków. Przewodniczący Rady MCEE Pan Krzysztof Wittbrodt postanowił zwołać kolejne posiedzenie Rady MCEE w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w biurze Fundacji. Po czym  w wyznaczonym terminie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, podczas którego zaopiniowano już wszystkie 63 wnioski oraz rozdysponowano środki. Tabela z wynikami do pobrania poniżej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację do środy 13 kwietnia br. dotyczącą akceptacji przyznanych  środków.

Załączniki:
Download this file (DOTACJE 2016.pdf)DOTACJE 2016.pdf[ ]1815 kB