www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Finał okręgowy XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Karol Radywoniuk zwycięzcą w naszym województwie

Za nami XXXI finał okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W tym roku wydarzenie to miało miejsce w malowniczo położonej Ekomarinie w Giżycku w minioną sobotę, 16 kwietnia. Organizatorem finału było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy naszej Fundacji, przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku. Spośród prawie 1000 uczniów z całego województwa warmińsko – mazurskiego do etapu okręgowego zakwalifikowało się 35 uczniów z 19 szkół ponadgimnazjalnych m.in. z Olsztyna, Elbląga, Działdowa, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Górowa Iławeckiego, Braniewa, Ełku, Iławy, Giżycka.

Ostatecznie w sobotę do rywalizacji przystąpiły 32 osoby. Najpierw trzeba było rozwiązać test pisemny zawierający 50 pytań. Po teście – do etapu ustnego - wyłoniono najlepszą dwunastkę, Każdy losował zestaw 6 pytań. Trzeba było np. popisać się znajomością przypadków z dziedziny ochrony powietrza, wody, przyrody nieożywionej lub ożywionej, krajobrazu, które są chlubą albo porażką społeczności lokalnej z własnej okolicy.

Po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzcę: okazał się nim uczeń giżyckiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. W. Kętrzyńskiego Karol Patryk Radywoniuk, drugie miejsce przypadło Jakubowi Morze, który reprezentował XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie. Warto zaznaczyć, że różnica dzieląca obu zawodników wynosiła 0,14 punktów. Skład podium uzupełniła Katarzyna Felczykowska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego w Elblągu.

Siedmioro najlepszych weźmie udział w finale ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się w Krakowie w czerwcu tego roku. Jednocześnie uczestnicząc w finale centralnym otrzymują oni indeks na wybraną przez siebie uczelnię spośród wykazu 54 uczelni w całym kraju kierunków, na które,jako laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, mają wstęp bez postepowania kwalifikacyjnego.

 

Imię i nazwisko

Szkoła

Łączna liczba punktów w konkursie

Miejsce

Karol Patryk Radywoniuk

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku

61,43

I

Jakub Morze

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

61,29

II

Katarzyna Felczykowska

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

59,86

III

Maciej Berkowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

58,57

IV

Łukasz Szczawiński

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie

 

57,86

V

Agnieszka Dąbkowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

57,29

VI

Kamila Skrzypa

Zespół Szkół w Górowie Iłweckim

Ul. St. Kard. Wyszyńskiego 1

11-220 Górowo Iławeckie

56,00

VII

 

 

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwało Jury Konkursu w składzie:

 

1.      Martyna Kwiatkowska – Mazurski Park Krajobrazowy (przewodnicząca jury)

2.      Alicja Szarzyńska – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej

3.      Róża Cimochowska - Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

4.      Waldemar Stanisław Stelmasiewicz – Nadleśnictwo Giżycko

5.      Monika Grzywińska – Nadleśnictwo Pisz

6.      Justyna Raczyńska – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

7.      Elżbieta Trejnis – Starszy Wizytator, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, delegatura w Ełku

8.      Jacek Martun – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Kierownik Delegatury w Giżycku

9.      Jerzy Bujno – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Starostwa Powiatowego w Giżycku

10.  Jolanta Piotrowska – Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

11.  Kinga Żukowska – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

 

Organizację finału okręgowego województwa warmińsko – mazurskiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Giżycku