price of #KJdhYe, http://www.olorx.com/buy-online-without-prescription/diflucan.html#diflucan, price of propecia no prescription, cost of clomid, buy clomipramine purchase, femara buy letrozole

II Mazurski Ekopatrol

Szlakiem rzeki Pisy

           Pod koniec września szlakiem rzeki Pisy wyruszył organizowany po raz drugi przez naszą Fundację Mazurski Ekopatrol. Tym razem w tej niecodziennej akcji edukacyjnej wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z Hejdyka i Białej Piskiej.

 Nasi młodzi uczestnicy Ekopatrolu wyruszyli z Pisza statkiem „Smętek”, jedyną jednostką na Mazurach o napędzie kołowym. Płynąc rzeką Pisą w kierunku jeziora Roś mieliśmy okazję spotkać się z Panem Burmistrzem  Andrzejem  Szymborskim, który opowiedział o mieście i gminie Pisz – o historii, walorach i atrakcjach, ale też o najważniejszych problemach związanych ze środowiskiem naturalnym, z którymi boryka się dziś piski samorząd: niskim stanie wód i konieczności budowy śluzy na Pisie oraz słabym stanie zarybienia jezior. Uczestnicy Ekopatrolu mogli się też sporo dowiedzieć o Puszczy Piskiej, bo w rejsie uczestniczyła Pani Elżbieta Maszkiewicz,  Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Pisz. Była mowa o faunie i florze Puszczy oraz  o skutkach i pracach naprawczych po huraganie z 2002 r., który poczynił znaczne straty w ekosystemie.

 Nasze wiadomości na temat przyrody Ziemi Piskiej poszerzyliśmy następnie w Muzeum Ziemi Piskiej. Tam też mogliśmy oglądać spreparowane okazy ptaków, ssaków, ryb i gadów charakterystyczne dla przyrody Puszczy Piskiej. Poza wystawą przyrodniczą w Muzeum mogliśmy zobaczyć również wystawy: archeologiczną, etnograficzną i historyczną, a miłośnicy militariów zaciekawili się również czasową wystawą pt. Rozwój techniki wojskowej.

 Spore zainteresowanie uczestników Ekopatrolu wzbudziła wizyta w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, gdzie można było zapoznać się z działalnością Ośrodka, rodzajem zajęć pozalekcyjnych i np. z podstawowymi węzłami żeglarskimi. Tam też Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.  Na miejscu byli również młodzi mistrzowie Europy w klasie Cadet – Paweł Grabowski i Krystian Krysiak, którzy wraz ze swoim trenerem  zaprezentowali nam niektóre tajniki żeglarstwa.

 

W pobliżu, nad wodą, spotkaliśmy również wędkarza, który opowiedział nam o swojej pasji, ale też o coraz mniejszych możliwościach wędkowania na mazurskich jeziorach m.in. z powodu masowych odłowów.

 

Przez cały dzień towarzyszyła nam ekipa filmowa Telewizji Polskiej z Olsztyna, której relacja już kilkakrotnie była obecna na antenie TVP Olsztyn. Kto nie miał okazji obejrzeć, może to zrobić już teraz (materiał poniżej)

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc wszystkim gościom i uczestnikom II Mazurskiego Ekopatrolu:  Panu Burmistrzowi Andrzejowi Szymborskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Pisz, Nadleśnictwu Pisz, Panu Staroście Piskiemu Andrzejowi Nowickiemu i Powiatowemu Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Piszu, ekipie TVP Olsztyn, Muzeum Ziemi Piskiej, MOPR, Panu Kapitanowi statku „Smętek” oraz wszystkim firmom i mieszkańcom powiatu piskiego.

 
II Mazurski Ekopatrol był możliwy do przeprowadzenia  dzięki dofinansowaniu Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy naszej Fundacji ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

II MAZURSKI EKOPATROL