www.olorx.com, using for generic zoloft dosage, order tamoxifen online sales, buy tamsulosin purchase

Patronat honorowy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Informujemy, że jest możliwe pozyskania patronatu honorowego Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku nad wydarzeniami organizowanymi na Warmii i Mazuracho charakterze edukacyjnym, promocyjnym, kulturalnym i społecznym.

 

Aby uzyskać patronat należy zwrócić się do Fundacji z prośbą na piśmie, w którym należy zawrzeć podstawowe informacje dotyczące planowanego wydarzenia (informacje o organizatorze, uczestnikach, terminie i miejscu oraz krótki opis wydarzenia i dane do kontaktu: nr tel., adres e-mail).

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 21dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z  przyznaniem patronatu. Organizator otrzyma pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Organizator wydarzenia objętego patronatem Fundacji jest zobowiązany do:

- zamieszczenia logotypu Fundacji oraz informacji o patronacie w materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronie internetowej

- udostępnienia dokumentacji zdjęciowej wraz z notatką podsumowującą wydarzenie.

Informacje o przyznanym patronacie oraz relacje z wydarzeń będą umieszczane na stronie Fundacji w Aktualnościach.