buy prednisone, order finasteride online sales, buy amoxicillin pills online, femara letrozole without prescription, buy isotretinoin pills online, lisinopril online uk, cost of wellbutrin online

Witamy w Fundacji

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z siedzibą w Giżycku to ekologiczna organizacja pozarządowa, działająca od 22 lat na rzecz środowiska naturalnego Mazur. Inicjuje, koordynuje i wspiera działania proekologiczne w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, tworzy warunki organizacyjne i materialne dla realizacji inwestycji proekologicznych na Mazurach, zapewnia doradztwo techniczne gminom, realizuje projekty mające na celu ochronę mazurskiej przyrody i prowadzi szeroko zakrojona edukację ekologiczna.